Koło zainteresowań – Witryny i aplikacje internetowe i inne tajniki

W ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej odbywają się zajęcia komputerowe Koło zainteresowań – Witryny i aplikacje internetowe i inne tajniki.

Uczniowie w ramach zajęć poznają najpopularniejsze języki programowania (HTML, PHP, JavaScript) używane w stronach internetowych oraz aplikacjach www.

Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Już niedługo efekty w postaci własnych witryn internetowych.

Zadania realizowane przez ucznia na zajeciach :

– określa z jakich elementów zbudowany jest dokument hipertekstowy

– wprowadza komentarz do dokumentu

– stosuje znaki specjalne

– wymienia popularne edytory stron www

– tworzy stronę internetową z wykorzystaniem wybranego edytora

– tworzy stronę internetową wykorzystując zwykły edytor tekstu typu Notatnik

– tworzy podstawową strukturę dokumentu HTML

– wprowadza tytuł dla strony www

– wyświetla tekst na stronie internetowej

– poprawnie wyświetla polskie znaki na stronie www

– ustawia kodowanie strony

– wprowadza odpowiednie metainformacje w nagłówku

– tworzy akapity, bloki i tytuły

– organizuje teksty zamieszczone na stronie

– formatuje wyświetlane treści na stronie www

– wprowadza tekst preformatowany

– stosuje indeks górny i dolny

– tworzy listę numerowaną i punktową

– tworzy prostą animację tekstu

– wprowadza tło na stronę

– wstawia elementy multimedialne

– osadza grafikę na stronie

– tworzy listy zagnieżdżone

– umieszcza tabele na stronie internetowej

– zmienia wygląd wprowadzonej tabeli

– tworzy odsyłacz do strony internetowej oraz podstrony

– tworzy odsyłacz wewnętrzny

– zmienia wygląd odsyłaczy

– buduje menu

– tworzy formularz na stronie www

– podzielić stronę na kilka ramek

– tworzy menu odnoszące się do odpowiednich ramek

– tworzy stronę stosując elementy języka HTML według przedstawionego projektu

– analizuje scenopis projektu

– dobiera znaczniki i ich atrybuty

– dobiera odpowiedni edytor

– stosuje walidację

– testuje stronę w różnych przeglądarkach

– poprawia kod źródłowy pod kątem błędów

– współpracuje w grupie

– osadza style bezpośrednio w dokumencie HTML

– osadza arkusz CSS z zewnętrznego pliku

– formatuje wygląd elementów strony za pomocą stylów CSS

-umieszcza element w wyznaczonym miejscu na stronie

– nakłada na siebie elementy w wyznaczonej kolejności

– tworzy układ strony o stałej szerokości

-tworzy  układ strony o zmiennej szerokości

– umieszcza stronę na serwerze

– korzysta z klienta ftp

– tworzy  warunki odpowiednie dla systemu zarządzania treścią CMS

– instaluje lokalny serwer

– korzysta z lokalnego serwera

– konfiguruje serwer lokalny

– instaluje  system WordPress

-konfiguruje język witryny i zaplecza

– konfiguruje witrynę oraz zaplecze

– zarządza kontami użytkowników

– instaluje nowe komponenty, tworzyć kategorie i artykuły

– zakłada nowe menu

– instaluje nowe szablony

– modyfikuje szablon, tworzyć kategorie i artykuły

– modyfikuje szablon

– zakłada i prowadzić blog

– korzysta z systemu WYSIWYG

– odróżnia grafikę wektorową od rastrowej

– posługuje się programami do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej

– operuje na różnych typach plików graficznych

– określa kolor z wykorzystaniem modelu barw

– definiuje dowolny kolor dla strony internetowej w oparciu o model barw RGB

– tworzy prostą animację

– tworzy animowane logo dla strony www

– projektuje elementy graficzne, ikony nawigacyjne i inne elementy graficzne witryny

– przetwarza obraz analogowy i cyfrowy

– nakłada filtry na obraz

– identyfikuje filtry i efekty zastosowane na obiekcie graficznym

– kompresuje obraz

– zapisuje i edytuje dźwięk za pomocą wybranego oprogramowania

– przeprowadza stratną i bezstratną kompresję dźwięku

– umieszcza skrypt w dokumencie hipertekstowym

– stosuje i odwołuje się do skryptów zewnętrznych

– tworzy skrypt wykonywany po stronie klienta

– tworzy dokument zawierający skrypt PHP

– stosuje komentarze w języku skryptowym PHP

– tworzy internetową galerię zdjęć

– przygotowuje elementy graficzne do publikacji w Internecie

– zmienia atrybuty obiektów graficznych

Cel zajęć:

– poznanie języka HTML – hipertekstowego języka znaczników

– poznanie CSS – kaskadowych arkuszy stylów

– poznanie CMS, WYSIWYG – systemów zarzadzania treścią

– umiejętność tworzenia grafiki dla stron www

– wykonanie zdjęć na stronę internetową

-umiejętność cyfrowej obróbki wykonanych zdjęć

– poznanie języka skryptowego JavaScript

– poznanie języka skryptowego PHP

– utworzenie własnej witryny internetowej

– opublikowanie witryny na stronie szkolnej

– umiejętność pracy w zespole programistów

– umiejętność rozwiązywania problemów;

– planowanie i organizacja pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;