KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  • Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.
  • Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2024 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  • Sprawdzian po klasie ósmej: 14, 15, 16 maja 2024 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
  • Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 – 3 listopada,  2 maja, 31 maja,  20 czerwca