Nasza miejscowość

Rzepiennik Suchy

Rzepiennik Suchy (360-380 m npm.) leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego(w byłym tarnowskim) leży na wschód od Rzepiennika Biskupiego , graniczy z Olszynami, Sitnicą , Rożnowicami i Rzepiennikiem Biskupim , położony na szerokim bezleśnym dziale i rozciąga się u źródłowisk , biorącej tu swój początek rzeki Rzepianka . Dzieli się na przysiółki: Gaj, Granice, Lipie , Taborka . Wieś powstała w pierwszej połowie XIV w. Ostatnim właścicielem majątku był Józef Olszewski.

Szkoła ludowa powstała w 1857 r.

 Na początku wieku założone zostało Towarzystwo Szkoły Ludowej, biblioteka, kółko rolnicze, straż pożarna.

 W czasie II wojny światowej działał tu oddział partyzancki „A5” dowodzony przez Antoniego Piątka i wielu mieszkańców należało do BCh. Na granicy z Sitnicą ,rozegrała się potyczka pomiędzy żołnierzami AK z Oddziału „Janina” a Niemcami jadącymi po odbiór kontyngentu.

 Na granicy Rzepiennika Suchego , Sitnicy i Rożnowic , w miejscu rozstrzelania przez Niemców 19 zakładników z więzienia w Jaśle , wystawiono w 1968 r. pomnik ufundowany przez Gorlickie Zakłady Przemysłu Drzewnego „Forest” w Gorlicach .Na tablicy napis upamiętniający wydarzenia oraz nazwiska rozstrzelanych.

Pomnik Ofiar Niemieckiego Nazizmu

Po wojnie nastąpił rozwój wsi. Zbudowany został społecznym wysiłkiem dom kultury (1963), który dzisiaj pełni funkcję Gminnego Ośrodka Kultury, mieści się w nim wiejska biblioteka. Zbudowano szkołę (1966 r.), remizę strażacką (1980), magazyny kółka rolniczego. Utwardzone zostały wszystkie drogi do przysiółków; część z nich posiada nawierzchnię asfaltową. W latach siedemdziesiątych funkcjonowała filia Technikum Rolniczego z Tarnowa (dwie klasy).
W 1982 r. erygowana została parafia, a w latach 1982-87 zbudowano kościół, plebanię, urządzono cmentarz.