Informacja

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym zaprasza rodziców i dzieci do zapisu do oddziału przedszkolnego ( dzieci w wieku od 4 lat – 6 lat) oraz do  klasy I na rok szkolny 2023/2024 w dniach od 01 marca 2023r. do 16 marca 2023r. w godzinach pracy sekretariatu tj. 12.00 – 16.00 (poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 12.00 (wtorek, piątek).

  Rodzice proszeni są zabranie ze sobą skróconego aktu urodzenia, a osoby spoza  obwodu dodatkowo dokumentu potwierdzającego PESEL dziecka.

Załączniki