Rok dla Niepodległej

Plan obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym

Realizowany w roku szkolnym: 2017/2018 oraz 2018/2019

Działania edukacyjno – wychowawcze przeprowadzane przez szkołę:

1. Uroczystości:

–        73 rocznica mordu na partyzantach polskich – uczestnictwo we Mszy Św., złożenie kwiatów przez delegacje uczniów i społeczności lokalnej przy Pomniku Ofiar Niemieckiego Nazizmu (wrzesień 2017),

–        Gminna Uroczystość Rocznicowa przy Pomniku Ofiar Nazizmu (sierpień 2018),

–        uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,

–        uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

–        Kocham Cię Polsko, za Twa przeszłość sławną – wieczornica patriotyczna z szerokim udziałem społeczności lokalnej.

2. Spotkania z ciekawymi ludźmi:

–        odsłonięcie pomnika Ofiar Niemieckiego Nazizmu wraz z prelekcją p. Czesława Dudki dotycząca tragicznych wydarzeń związanych z wydarzeniami z 1944 r.,

–        Poznajemy Ojca Hieronima – udział w wystawie połączonej z prelekcją p. Czesława Dudki,

–        Przez stulecie – wystawa fotografii i pamiątek powiązanych z losami mieszkańców Rzepiennika Suchego w latach 1918-2018 poprzedzona prelekcją p. Czesława Dudki, wystawa przygotowana przez uczniów szkoły,

–        Szkoła w czasach wojny – spotkanie z absolwentką Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym p. Zofia Śliwową.

3.Wycieczki do miejsc historycznych, kultywowanie regionalizmu, lekcje muzealne:

–        Zwiedzamy stolicę Polski – 3 dniowa wycieczka po Warszawie uczniów szkoły i przedstawicieli społeczności lokalnej,

–        Nasza Mała Ojczyzna – spacer po okolicy, kl. III – VIII,

–        W Podkarpackiej Troi– uczniowie I-III sp,

–        Biecz – początki państwowości – uczniowie klas 4-7,

–        Zapiecek – zwiedzanie izby regionalnej przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim – lekcja muzealna (klasa 4, historia 2018/2019),

–        Dęby w 100-lecie Niepodległości – akcja sadzenia dębów przez uczniów szkoły.

4. Konkursy:

–        Szkolny Konkurs Pięknego Czytania Utworów Patriotycznych,

–        VIII Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii Polski „Wywalczyć wolność”(2017/2018),

–        Symbole narodowe – konkurs plastyczny klasy – 4-8 szkoły podstawowej,

–        Gminny Konkurs Poezji Karola Wojtyły – udział uczniów szkoły,

5. Dodatkowe działania edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych:

–        nauka wierszy o treści patriotycznej(klasy I – VIII szkoły podstawowej, nauczanie zintegrowane, j. polski),

–        Patriotyzm Muzyką Malowany – nauka pieśni patriotycznych (klasy I – VIII szkoły podstawowej, nauczanie zintegrowane, muzyka),

–        Poznajemy historię naszej Małej Ojczyzny – (klasy I – VIII szkoły podstawowej, nauczanie zintegrowane, historia),

–        „Polacy dla Niepodległej”– projekt edukacyjny na lekcjach historii w klasach 4-7 szkoły podstawowej (2017/2018),

–        Dla Niepodległej– projekt edukacyjny na lekcjach historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej (2018/2019),

–        Ojcowie naszej Niepodległości – gazetka ścienna (2018/2019).

Zespół nauczycieli:

Ewa Jarocha, Grażyna Urbanik, Katarzyna Ryndak, Dorota Kuś, Katarzyna Bąk