XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”

      23 czerwca 2020 r. w domu rodzinnym bł. Karoliny w Wał-Rudzie oraz w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie odbył się finał Ogólnopolskiego  Konkursu Poetycko-Plastycznego  „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”.

Mottem towarzyszącym pracom plastycznym i literackim były słowa z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny w Tarnowie: „Człowiek potrzebuje więc chleba. Zarówno tego, który jest »owocem ziemi i pracy rąk ludzkich«, jak i tego, który »z nieba zstępuje i życie daje światu« (J 6, 33)”.

Organizatorem  konkursu byli Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej

Spośród  wielu nadesłanych  prac dostrzeżono obraz namalowany przez naszą ,,młodą artystkę” – Julię Bąk  uczennicę klasy III naszej szkoły. Gratulujemy I miejsca i czekamy na dalsze sukcesy.

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast