Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

We wtorek 5 kwietnia 2022 roku w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”  31 osobowa grupa uczniów klas I – V  zwiedzała najstarszą w Polsce Kopalnię Soli w Bochni, która dziś po prawie ośmiu wiekach wydobywania soli wygląda jak podziemne miasto.

Zwiedzanie zabytkowej kopalni, która w roku 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO to niezwykła podróż przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska kopalni. Odwiedzający mają poczucie wyprawy w czasie dzięki ekspozycjom multimedialnym. Spotkania z królami, kupcami genueńskimi oraz duchem mnicha to niecodzienna lekcja historii. Uczniowie dowiedzieli się jak ważna dla tych kilku wieków była sól i jak mocno wydobycie i handel solą wpłynęło na rozwój Polski.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie kaplicy św. Kingi, gdzie uczniowie poznali legendę
o pierścieniu św. Kingi i odkryciu soli na bocheńskiej ziemi oraz spotkali się z duchem kopalni – tajemniczym Skarbnikiem.

Pobyt w kopalni okazał się  bardzo interesującą lekcją historii.

Urszula Rojek

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast