Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Małgorzata Sołtysiak

Za-ca przewodniczącej – Marzena Przepióra

Sekretarz –Renata Mikos – Wójcik

Skarbnik – Marta Karaś

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Marta Grębska

Członek: Agata Bak

Członek: Maria Guzik

Członek : Justyna Stempkiewicz

Członek: Anna Moląg

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast