Projekt „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Dokumenty rekrutacyjne do projektu można pobrać w sekcji załączniki.

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021


„Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski na rok szkolny 2021/2022” – rekrutacja rozpoczyna się od 4 maja 2021 do 30.06.2021.

Listy rankingowe i rezerwowe uczniów:

LISTA RANKINGOWA -KOŁO PRZYRODNIKA

LISTA RANKINGOWA -WITRYNY I APLIKACJE

LISTA RANKINGOWA -WITRYNY I APLIKACJE II

lista ranking- zaj. rozwijające j. ang

lista ranking.koło zainteresowań – strefa twórczego myślenia

Listy rankingowe – nauczyciele

Lista rankingowa – wyjazdy edukacyjne

Lista rankingowa -zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Listy rankingowe – koła zainteresowań

Listy rankingowe -robotyka i programowanie

Listy rankingowe zaj. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

lista rezerwowa zaj. rozw. j.polski

Listy rankingowe zajęcia dydakt- wyrównawcze

lista rankingowa zaj.rozwijające j.polski

lista rankingowa zajęcia rozw.j.angielski

Regulaminy i załączniki:

Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa_w_projekcie_Rrzepiennik S.- final

Załącznik nr 1 formularz_zgloszeniowy_uczeń_Rzepiennik S.-final

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu_uczeń

Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_uczeń_RS-final

Załącznik nr 5 umowa_2020-2021 – uczeń_Rzepiennik S.- final