Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły intensywnie rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa. „Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją, aby dzieci  doceniły wartość czytania oraz spotkały się ze standardowymi pozycjami literatury polskiej. Wzorem lat ubiegłych odbyło się ono w naszej szkole 8 września 2020 r.  Wyglądało  nieco inaczej niż działo się dotychczas, ponieważ  dziewiąta odsłona tego wydarzenia przypadła na czasy, kiedy to cały świat zmaga się wciąż z epidemią  koronawirusa.

            W tym roku postanowiliśmy postawić na słowo „czytanie”, podkreślić je
i zaakcentować. Naszym założeniem było, aby uczniowie jak najpełniej mogli przeżyć treść czytanych przez nich słów. Dzieciom z klas młodszych, w przepięknej scenerii naszego szkolnego krajobrazu,  fragmenty dzieła czytali nauczyciele oraz kleryk Dawid Basta.

            Oprócz tradycyjnego czytania z podziałem na role, z książką
w ręku, wykorzystaliśmy także nowoczesną technologię. W klasach starszych tekst dramatu był również wyświetlany na tablicach multimedialnych, dzięki czemu był widoczny dla wszystkich, nie tylko czytających.

            Można, więc śmiało powiedzieć, że cel akcji ,,popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości” został osiągnięty.

Urszula Gogola

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast