KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 roku
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 roku-1 stycznia 2023 roku
  • Ferie zimowe: 30 stycznia-12 luty 2023 roku
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 -11  kwietnia 2023 roku
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 roku
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2022r., 2 maja 2023, 9 czerwiec 2023
  • Sprawdzian po klasie ósmej: 23, 24, 25 maja 2023