KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 roku
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 roku
  • Ferie zimowe: 17 -30 stycznia 2022 roku
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19  kwietnia 2022 roku
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 roku
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2021, 12 listopada 2021, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022r.
  • Sprawdzian po klasie ósmej: 24,25,26 maja 2022
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast