Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym w czasie pandemii COVID

Wójt Gminy  Rzepiennik Strzyżewski, podjął decyzję o możliwości otwarcia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym od 11 maja 2020 roku. Funkcjonowanie przedszkola opiera się na  wytycznych GIS, Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w tym zakresie.
          Po przeprowadzeniu telefonicznej ankiety w zakresie posyłania dzieci do oddziału przedszkolnego  w Rzepienniku Suchym od dnia 11 maja 2020 roku wynika, żaden rodzic nie zdecydował się na udział dziecka w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu.   Z uwagi na brak zgłoszeń rodziców o chęci posłania dziecka, aktualnie oddział przedszkolny jest zamknięty.

Rodzicu!

  • W każdej chwili istnieje możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym.
  • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, to powiadom o tym Dyrektora placówki oraz wychowawcę oddziału przedszkolnego na dwa dni przed planowanym przyjściem dziecka.
  • Zapoznaj się wcześniej z zasadami i procedurami obowiązującymi w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym w czasie pandemii COVID-19 umieszczonymi na www.spsuchy.pl
  • Jeżeli zdecydujesz się na posłanie dziecka, wypełnij oświadczenie rodzica i przynieś
    do szkoły.

Lucyna Wszołek

Dyrektor Szkoły

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast