Category: Z życia szkoły

Dyżury nauczycieli oraz harmonogram konsultacji

HARMONOGRAM   KONSULTACJI   JĘZYK POLSKI czwartek MATEMATYKA wtorek JĘZYK ANGIELSKI środa 830 – 915 KLASA 4 925 – 1010 KLASA 5 1020 – 1105 KLASA 6 1115 – 1200 KLASA 7   Dyżury nauczycieli Lp Nauczyciel Dzień Godzina  1. Lucyna Wszołek Poniedziałek  900 – 1100 2. Sylwia Bajorek Środa kl. 4 – 7 Poniedziałek, …

Kontynuuj czytanie

Projekt „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Załączniki Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa_w_projekcie_Rrzepiennik S.- final (671 kB)Załącznik nr 1 formularz_zgloszeniowy_uczeń_Rzepiennik S.-final (2 MB)Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu_uczeń (895 kB)Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_uczeń_RS-final (2 MB)Załącznik nr 5 umowa_2020-2021 – uczeń_Rzepiennik S.- final (812 kB)

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Załączniki PROCEDURY-BIBLIOTEKA SZKOLNA (COVID-19) (23 kB)

Organizacja konsultacji i zajęć opiekuńczo – wychowawczych, rewalidacyjnych

Załączniki PROCEDURY ORGANIZACJI KONSULTACJI O ZAJĘĆ (27 kB)OŚWIADCZENIE (16 kB)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do udziału w projekcie.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Konsultacje dla uczniów klasy VIII W związku z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku oferujemy uczniom klasy ósmej naszej szkoły konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów edukacyjnych, w szczególności z …

Kontynuuj czytanie

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym w czasie pandemii COVID-19

Wójt Gminy  Rzepiennik Strzyżewski, podjął decyzję o możliwości otwarcia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym od 11 maja 2020 roku. Funkcjonowanie przedszkola opiera się na  wytycznych GIS, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w tym zakresie.           Po przeprowadzeniu telefonicznej ankiety w zakresie posyłania dzieci do oddziału przedszkolnego  w Rzepienniku Suchym od …

Kontynuuj czytanie

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast