Harmonogram proponowanych zajęć z projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Projekt edukacyjny

„Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

 

lp.

nazwa zajęć

klasa

nauczyciel prowadzący

1.

„Radość pisania, magia czytania”- zajęcia rozwijające

II

Lucyna Wszołek

2.

„Poprawność czytania i pisania” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

III

Lucyna Wszołek

3.

„Matematyka – myślę logicznie, liczę praktycznie”

 Zajęcia rozwijające  dla klasy VIII

VIII

Dorota Kuś

4.

„Matematyka dla każdego” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

IV-VII

Dorota Kuś

5.

Język angielski – zajęcia rozwijające słownictwo

II –III

Aleksandra Wojnarowicz

6.

Fabryka Wiedzy – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

V – VI

Urszula Gogola

7.

Polski da się lubić – zajęcia rozwijające

VIII

Urszula Gogola

8.

Warsztaty edytorskie – obróbka materiałów graficznych, filmowych,    zapoznanie z podstawowymi aplikacjami
 z tym związanymi)

IV- VII

Katarzyna Bąk

9.

-„Spotkanie z historią” praca oparta
 o METODĘ WEBQUESTU (praca zespołowa w oparciu o projekty edukacyjne realizowane w znacznej części w mediach elektronicznych. Celem WebQuestu jest rozwinięcie u uczniów umiejętności problemowego, krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy
 w zespole)

VI –VII

Katarzyna Bąk

10.

"English for everyone"  – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

VI

Sylwia Bajorek

11.

„Poznaję świat z matematyką” – zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej

II

Sylwia Bajorek

12.

„Z matematyką za pan brat” – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

III

Sylwia Bajorek

13.

„Z angielskim w świat”   – zajęcia rozwijające z j. angielskiego

VIII

Sylwia Bajorek

14.

„Play and learn!”- zajęcia rozwijające

 z j. angielskiego

I

Aleksandra Wojnarowicz

15.

"Dotrzymaj kroku" –  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

VI – VII

Monika Białek

16.

"English with friends is fun" – innowacyjne zajęcia z języka angielskiego

V

Monika Biełek

17.

"Don't be afraid to use English" – "Nie bój się używać języka angielskiego" – zajęcia rozwijające zainteresowania

V-VII

Monika Białek

18.

Informatyka dla smyka – programowanie
 i kodowanie

II-III

Sylwia Wszołek

19.

Witryny i aplikacje internetowe i inne tajniki

IV – VIII

Krzysztof Płaczek

20.

„Ciekawa fizyka” – zajęcia rozwijające

VII – VIII

Maria Łatka

21.

Ciekawi świata – geografia

V-VII

Lucyna Pietras

22.

Ciekawa biologia

V-VII

Lucyna Pietras

 

 

 

 

24.

Zajęcia rozwijające z chemii

„Chemia da sie lubić”

VII – VIII

Agnieszka Stachura

25

Programowanie z klockami lego

I

Urszula Rojek

26

Zajęcia ogólnorozwojowe 

I

Urszula Rojek

27.

 

 

 

 

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast