Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Konsultacje dla uczniów klasy VIII

W związku z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku oferujemy uczniom klasy ósmej naszej szkoły konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów edukacyjnych, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z takich konsultacji proszeni są o kontakt z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia za pomocą wiadomości w e-dzienniku do dnia 21 maja 2020 roku. Na podstawie liczby zgłoszonych osób oraz ilości zagadnień do omówienia z danym uczniem nauczyciele wyznaczą dzień i godzinę konsultacji każdemu uczniowi. Ta sama zasada dotyczy możliwości korzystania z biblioteki szkolnej.

Konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły
W związku z tym samym zarządzeniem od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku oferujemy wszystkim uczniom naszej szkoły konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów edukacyjnych, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z takich konsultacji proszeni są o kontakt z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia za pomocą wiadomości w e-dzienniku do dnia 28 maja 2020 roku. Na podstawie liczby zgłoszonych osób oraz ilości zagadnień do omówienia z danym uczniem nauczyciele wyznaczą dzień i godzinę konsultacji każdemu uczniowi. Ta sama zasada dotyczy możliwości korzystania z biblioteki szkolnej.

Planowane rozpoczęcie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – III

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku rozpoczęciem zajęć opiekuńczo – wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych proszę rodziców, którzy będą chcieli posłać dziecko na w/w zajęcia o przesłanie informacji do wychowawców klas w terminie do dnia 20.05.2020 r.

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast